FILM CV

Feature Film:

- PAPER CHAMPIONS (April 2020 release) Head of H/MUA Department

- THE UMBRELLA - H/MUA Assistant

- PICNIC - Head of H/MUA Department

Short Film:

- THERE'S A MOBSTER UNDER MY BED! - H/MUA (MIFF 2019 selection)

- PERCY - H/MUA

- ICE CREAM - Producer + H/MUA

- I DON'T SPEAK - H/MUA

- THE BOY WHO CRIED MUD - H/MUA

- MISSION CONTROL - H/MUA

- FUNNY BONE - H/MUA

- PRINCESS - H/MUA

- GROWING YOUNG - H/MUA

TVC:

- ECOSA (3 TVC's) - H/MUA

- ARB (2 TVC's) - H/MUA

- T2 (2 TVC's) - H/MUA

- VICTORIAN BITTER - H/MUA

- LEXINGTON HILL - H/MUA

- BOOST CHOCOLATE - H/MUA

- CARLTON ZERO - H/MUA

- PURE BLONDE - H/MUA

- HIBALL ENERGY - H/MUA

- JUMP WOMAN - H/MUA

- VOLLEY AUSTRALIA - H/MUA

- PUMA #THEUNFOLLOWED - H/MUA

- MY STATE - H/MUA

- RED ZED - H/MUA

- BRING BACK OUR GIRLS - H/MUA

- MOVIEWORLD CHRISTMAS (2 TVC's) - H/MUA

- SEAGAMES - H/MUA

- FAT YAK PUB COMPETITION - H/MUA

- TRAM COACH (2 TVC’s) - H/MUA

Music Video:

- OLD SAULT "Pipeline" - H/MUA

- HARRISON CRAIG "Royal" - H/MUA

- CLIO RENNER "Silly girls" - H/MUA

- THE SETTLEMENT "Take it Slow" - H/MUA

- JUDE PEARL "Romance in a bottle" - H/MUA

- JUDE PEARL “Hungry and Horny” - H/MUA (1 Day)

- ODETTE "Watch me read you" - H/MUA

- JENNY MITCHELL "Wildfires" - H/MUA

- GRAVEMIND "Volgin" - H/MUA

- OH MY MY "Woe,my heart" - H/MUA

- PIGEON "Two moon love" - H/MUA

Webseries:

- STAGE MUMS (1 episode) - H/MUA

- DEE BRIEF (1 episode) - H/MUA